Interdyscyplinarne Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną w Uniwersytecie
Śląskim w Katowicach współorganizowało międzynarodową konferencję naukową pt. Edukacyjne projekty działań proekologicznych, która odbyła się się w dniach 23–24 września 2021 roku.
Konferencja była zorganizowana w ramach projektu Edukacja humanistyczna V4 dla
klimatu. Rozpoznania – dobre praktyki – rekomendacje.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania:

Cybernetyka i ekologia. Pętle relacji Schulz-Onak – Magdalena Paprotny

Wykorzystanie podejścia działaniowego w kształceniu postawy proekologicznej na lekcjach drugiego (kolejnego) języka obcego – dr Ewa Półtorak (Uniwersytet Śląski w Katowicach)