Nauki o klimacie tworzą gigantyczny kapitał wiedzy o klimacie, jego ewolucji, wpływie na kondycję Ziemi. Wiedza ta jest hermetyczna, trudna do zrozumienia dla niespecjalisty, choć dotyczy rzeczywistości ważnej dla każdego człowieka. Innowacyjność projektu HEC polega na (1) skierowaniu uwagi na humanistyczny wymiar klimatu wyrażany w różnorodnych tekstach kultury, tworzących i kształtujących uniwersum myślowe człowieka. Ponieważ żyjemy w czasach antropocenu i kryzysu klimatycznego, orientujemy nasz projekt na (2) edukację odpowiadającą potrzebom współczesności. Tworzymy systematyczną, wieloaspektową merytorycznie propozycję humanistycznego nauczania o klimacie, która wykształci świadomość jego stanu i zagrożeń oraz postawy proklimatyczne. (3) Geograficzny zasięg HEC obejmuje kraje V4, bo problem zmian klimatu i jej konsekwencje są kwestią ponadgraniczną. Edukacja dla klimatu w sąsiadujących krajach zwiększa szanse powstrzymania działań destrukcyjnych dla klimatu.
Wykorzystując potencjał intelektualny zespołu, tworzymy (4) projekt edukacji proklimatycznej łączący wiedzę z kilku humanistycznych dyscyplin naukowych, przyjazny dla podmiotu kształcenia, odpowiadający jego doświadczaniu życia i generujący nowe formy zachowań nieszkodzących planecie, w duchu szacunku i empatii (czyli: budować wiedzę i świadomość klimatyczną, a nie straszyć i zarządzać strachem).
(5) Propozycje HEC w zakresie form i metod edukacji zmierzają w kierunku stworzenia nowej jakości nauczania, łączącego formy tradycyjne z (6) edukacją cyfrową, bo taka symbioza w XXI wieku jest koniecznością (potwierdzoną także pandemią 2020) i gwarancją skuteczności działań edukacyjnych, które mają tworzyć zaplanowane efekty kształcenia.