Edukacyjne projekty działań proekologicznych (Bratysława, konferencja hybrydowa)

 W dniach 8–10 września 2022 roku odbyła się w Bratysławie międzynarodowa konferencja naukowa pt. Edukacyjne projekty działań proekologicznych II, zorganizowana w ramach projektu pt. Edukacja humanistyczna V4 dla klimatu. Rozpoznania – dobre praktyki – rekomendacje [HEC].

Program konferencji znajduje się na stronie projektu HEC:

Dziękujemy wszystkim partnerom projektu oraz uczestnikom wydarzenia za wspaniałą atmosferę, znakomite referaty i energię, która daje siłę do realizacji kolejnych zadań w przestrzeni humanistyki środowiskowej. Dziękujemy również wszystkim osobom, które w trybie zdalnym uczestniczyły w konferencji.

Specjalnie podziękowania kierujemy do pracowników Uniwersytetu Komeńskiego za przygotowanie konferencji.

Oto nagranie: 

W dniach 8-10 września 2022 roku odbyła się w Bratysławie międzynarodowa konferencja naukowa pt. Edukacyjne projekty działań proekologicznych II, zorganizowana w ramach projektu pt. Edukacja humanistyczna V4 dla klimatu. Rozpoznania – dobre praktyki – rekomendacje [HEC]. Dziękujemy wszystkim partnerom projektu oraz uczestnikom wydarzenia za wspaniałą atmosferę, znakomite referaty i energię, która daje siłę do realizacji kolejnych zadań w przestrzeni humanistyki środowiskowej. Dziękujemy również wszystkim osobom, które w trybie zdalnym uczestniczyły w konferencji. 

Specjalnie podziękowania kierujemy do pracowników Uniwersytetu Komeńskiego za przygotowanie konferencji.

Obecnie pracujemy nad publikacją finalizującą projektu.